Announcement about church staff / Anuncio sobre el personal de la parroquia